Aktuality

2 - izbový byt Bratislava

Kategórie

Odber noviniek

Dražba Poľnohospodárskej budovy, maštaľ

Stavba – maštaľ so súp.č. 600, bola postavená v roku 1950. 

Viac detailov

Stavba je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál hrúbky do 45 cm, strop železobetónová stropná doska. Zastrešenie stavby je riešené krovom s krytinou – azbestocementové šablóny na debnení. Prístavby majú prevažne krytinu vyhotovenú z azbestocementových vlnoviek. Vonkajšie omietky – vápenné zdrsnené, vnútorné omietky – vápenné hladké. Okná sú v maštali – jednoduché. Vráta – drevené zvlakové, dvere hladké plné.

Okná na prístavbe administratívnej časti maštale – plastové.

Stavba maštale pozostáva z  prístavby vstupnej chodby s prechodom do prístavby  na  uskladnenie hnoja  resp. poľnohospodárskych strojov, z hlavnej časti – maštale, ktorá slúži na chov kráv, ošípaných , oviec a iných zvierat, prístavby skladu s dreveným schodiskom , ktorým je prístupný povalový priestor a sklad náradia, výrobná časť, ktorá je prístupná z vonkajšej bočnej strany a tiež priamo cez maštaľ. Vo výrobnej časti sa nachádza sklad odpadu, kuchynka, priestor na uskladnenie produktov, izba, sprchový kút a WC. Podlahy sú v celom objekte betónové. V miestnosti, ktorá tvorí prechod do maštale sa nachádza bojler na ohrev TÚV a vyhotovený je v časti keramický obklad steny, v izbe sa nachádza sporák na pevné palivo a elektrorozvodňa, v kuchyni sa nachádza plynový sporák s plynovou rúrou na propan butan. Vo vstupnom sklade sú umiestnené kachle na pevné palivo. Strecha nad  výrobnou časťou je z natavovaných asfaltových pásov.

Stavba bola v deň znaleckej obhliadky využívaná na chov hospodárskych zvierat. Je v pôvodnom stave z obdobia výstavby okrem vymenených okien vo výrobnej časti. 

  • Dátum konania dražby 23.09.2014
  • Čas konania dražby 09:00
  • Poradie dražby 1. opakovaná
  • Najnižšie podanie 17 950,- Eur
  • Minimálne prihodenie 300,-eur
  • Výška dražobnej zábezpeky 3000,-eur

Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 32 7446296

Kontaktujte našu hotline