Aktuality

3 - izbový byt v trnave u ž čoskoro

Kategórie

Odber noviniek

Motorest Diviacka Nová Ves Zobraziť plnú veľkosť

Motorest Diviacka Nová Ves

Uvedená stavba má prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy je určená, resp. využívaná na nebytové účely, preto sa jedná o nebytovú budovu podľa §43c) ods. 1c zák. č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

Viac detailov

Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti je vodorovná. Nosný systém je tvorený murivom zo pórobetónových tvárnic. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných panelov. Plochá strecha je riešená ako dvojplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. V administratívnej časti a v predajni je sadrokartónový podhľad, vo výrobnej časti je špeciálny podhľad. V chladiarňach a mraziarňach je dodatočná tepelná izolácia. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky sú zo škriabaného brizolitu. Vnútorné obklady v sociálnych zariadeniach a a vo výrobných priestoroch sú keramické. Vstupné dvere sú plastové s vákuovým zasklením a aj hliníkové s čiastočným zasklením. Dvere sú hladké plné, protipožiarne a špeciálne v chladierňach a mraziarňach. Okná sú plastové s vákuovým zasklením. Podlahy podľa účelu miestností sú z keramickej dlažby, resp. z priemyselnej liatej podlahy vo výrobných priestoroch. Vykurovanie je ústredné z vlastnej kotolne v ktorej sa nachádza 2 x plynový kotol. Vykurovacie telesá tvoria radiátory. Ohrev teplej a úžitkovej vody je 3 ks elektrickými zásobníkovými ohrievačmi. Ohrev teplej a úžitkovej vody je doplnený samostatnými solárnymi kolektormi. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - kotolňa). Vnútorná kanalizácia je riešená zo všetkých zariaďovacích predmetov. Rozvod zemného plynu je riešený len v kotolni. Hygienické zariadenia a WC sú vybavené zariaďovacími predmetmi ako sú umývadlá, sprchy, splachovacie záchody, pisoáre, bidety a výlevky. V objekte sú riešené rozvody telefónu, rozvody požiarnej vody vrátane hydrantov, signalizácie bezpečnostného systému, klimatizačné jednotky (len tie ktoré nie sú súčasťou strojnotechnologického zariadenia) a EPS

  • Dátum konania dražby 10.12.2015
  • Čas konania dražby 09:00
  • Poradie dražby 1. kolo
  • Najnižšie podanie 291.000,- EUR
  • Minimálne prihodenie 500,- EUR
  • Výška dražobnej zábezpeky 25.000,- EUR

Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 32 7446296

Kontaktujte našu hotline